בול השופט גדעון, הונפק ב ‭,5.8.1975 -‬ כיתוב על הבול: גדעון, מועדים לשמחה תשל"ו; כיתוב על השובל: שופטי ישראל. זהו אחד מתוך סדרה בת שלושה בולים