האסלאם הסוני

אלברט סודאי | מזרחן , מוותיקי החוקרים באמ"ן הסונים מהווים כ 80 % - מהמוסלמים בעולם . מקור המילה ופירושה הוא מסורת / נוהג . הנביא מוחמד גינה את תושבי מכה על דבקותם בסונת קודמיהם . הקוראן השתמש בביטוי "סונת אללה . " רוב המוסלמים מאמינים בסונת אללה ונביאו , ומשום כך נקראים סונים . לקוראן שני חלקים : הראשון , הכתוב , כולל את הסורות ( הפרשות ) שהגה הנביא במכה לפני ההגירה למדינה . החלק השני יצא מפיו במדינה . חוקרים אחדים קובעים כי החלק של מכה קרוב יותר ליהדות מאשר השני . עד תקופתו של החליף עות'מאן לא היה איסוף מקובץ של הקוראן . במקביל לקיבוץ הקוראן לספר קודש כתוב , נערך מאמץ לאסוף את דברי מחמד וקביעותיו עד לפטירתו . איסוף זה ואימות דברי הנביא ( החדית ('' יצרו בפועל את ה"חדית )"' התורה שבע , ( פ" ושניהם יחד יוצרים את החוק הדתי האסלאמי , ה"שריעה . " כל הסונים מכירים בקוראן , בחדית' ובשריעה . ההבדל ביניהם הוא חומרת הדבקות במקורות לעומת מתן אפשרות להשוואות ולהיקשים . ישנם גם הבדלים בטקסי התפילה . ההבדלים המועטים בקרב הסונים נקבעו בידי אימאמים ( פרשני דת בכירים ) הנקראים בערבית "ארכאן"  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר