משה מרזוק. הגופות שלו, של בינט ושל עזר הובאו לארץ לקבורה בהר הרצל