משה דיין. "דיין היה באמריקה, אבל עלתה הקונספירציה, שהוא ידע למה הוא באמריקה"