סא"ל מאיר (מקס) בינט. נאמנות רעיונית ואחריות אישית