דו"ח מודיעין יומי

ידיעה אבסולוטית אמנם אין בכלל אך שוטר העובד זה שנים בנמל שמע מפועל העובד ברציף - על מלח צרפתי האומר מלוא פיו , כי הגיעה אליו ידיעה לא ברורה שסיפר לו אחד מנוסעי הסירה כי גונב אליו שמץ דבר מסוים על סוחר שהגיע מעבר לים , על מקור מפוקפק היודע היטב על שינוי שחל בכוחות האויב קצת קשה לעמוד על פרטי הדברים האויב ייתכן ומנסה להערים : ומאידך , אולי הידיעה אמיתית ובכוחה לשנות את הקו בתכלית . וברור כי אותה ידיעה עדינה ייתכן כי תרחיב או תחריב המדינה תשלם בקרבות או תקרב השלום - זה סיכום הידיעות שקיבלנו היום . השיר הגיע למערכת אך שמו של הכותב נשמט . האם תדעו מי המחבר ?  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר