ברק אובמה. השימוש בפעולות חשאיות יוכל לקנות זמן עבור הממשל החדש שיבוא אחריו