תוכן העניינים

כתבות | | 40 כיתת אמ | ן" ראיין : רון כתרי | 80 הנשק הסודי של המזרח התיכון : המודיעין החשאי | אנדרה לה - גאלו | 10 משולש הקסמים של קביעת המדיניות | אריאל רוניס | 32 חלומה של אמא יהודייה ? גם רופא , גם מרגל | פרופ' אבי עורי | 34 הצי המוסלמי במאה השביעית לספירה בשירות המודיעין | אבי א' | 46 האלף בית הערבי מצמיח דם | צבי גבאי " עסק הביש" | 12 " עסק הביש" כשלים ולקחים | נחם אילן | 14 פרופ' יואב גלבר : "זו הייתה חובבנות , ירושה של טרום מדינה | רון כתרי 60 | 15 שנה אחרי , המסתורין מעל "עסק הביש" לא התפוגג | גדעון מיטשניק | 19 " איש מוח'אבראת אמר לקהל בקולנוע : ' חיכינו להם | "' רון כתרי ואפי מלצר | 20 כך ניסה איזי רהב לחסוך מאיתנו את "עסק הביש" | בני מיכלסון 20 שנה לשלום עם ירדן  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר