מקורות

בייט-מרום , ר' . ( 1990 ) שיטות מחקר במדעי החברה . תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה . בכלר , ז' . ( 1987 ) פילוסופיה של המדע . אוניברסיטה משודרת , משרד הבטחון ההוצאה לאור . גירץ , ק' . ( 1990 ) פרשנות של תרבויות . תל-אביב : מעוף . דוידית , ר' ( 1981 ) פרא דן . בתוך ג' אלדמע וא' לניאל ( עורכים , ( מחברת מזמרת ( עמ' . ( 103 גבעתיים : מסדה . דויל , . ( 1974 ) ק"א כלבם של בני בסקרוויל . תל-אביב : הוצאת כתר . דורקהיים , א' . ( 2002 ) התאבדות . תל-אביב : הוצאת נמרוד . דרגיש , ר' וצבר בן-יהושע , נ' . ( 2001 ) הרמנויטיקה ומחקר הרמנויטי . בתוך נ' צבר בן-יהושע ( עורכת , ( מסורות וזרמים במחקר האיכותי ( עמודים . ( 99-77 לוד : דביר . האחים גרים , . ( 1994 ) האחים גרים מעשיות האוסף המלא למבוגרים . תל-אביב : ספרית פועלים . המפל , ק' . ( 1979 ) פילוסופיה של מדעי הטבע . תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה . הרטף , , 'ח לוין-רוזליס , מ' ובר-און נ' . ( 2003 ) תוצאות התערבות טיפולית ייחודית לגברים אלימים . הצלחות , מגבלות וקשיים . מפגש לעבודה סוציאלית חינוכית . 65-85 : 17 ויקיספר : פסיכולוגיה של החינוך / פרקים בפסיכ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ