תוכן העניינים

שער ראשון : השאלות 5 ...................................................................................... פרק א . הוויכוחים הגדולים : ההקשר החברתי-היסטורי של ההערכה 6 ........ פרק ב . הידע של ההערכה 24 ........................................................... פרק ג . ההבדלים בין מחקר לבין הערכה 53 .......................................... שער שני : התשובות 75 ....................................................................................... פרק ד . אבדוקציה – הגיון החקר של הגילוי 76 ..................................... פרק ה . עוד על אבדוקציה 102 ........................................................ פרק ו . תורת המערכות בהערכה 125 ................................................. פרק ז . תכנון תהליך ההערכה בגישת המערכות 145 .............................. פרק ח . איך עושים קיברנטיקה 170 ................................................... פרק ט . פעולה לקראת תכלית - ההיבט המוסרי והאחריות החברתית של ההערכה 189 ....................................................................  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ