ביבליוגרפיה:

אהד , מאיר , יזכור לילדי טהראן ( תל אביב , . ( 1977 אטקס , עמנואל , ' פרשת ה'השכלה מטעם' והתמורה במעמד תנועת ההשכלה ברוסיה , ' ציון , מג ( תשל , ( ח" עמ' . 216-202 אליאב , מרדכי , ארץ ישראל ויישובה במאה הי 1917-1777 ט" ( ירושלים , . ( 1978 אלישר , אליהו , לחיות עם יהודים ( ירושלים . ( 1980 אפלפלד , אהרן , מכוות האור ( תל אביב , . ( 1980 בונדי , רות , השליח : חייו ומותו של אנצו סרני ( תל אביב . ( 1974 בן יהודה , אליעזר , החלום ושברו ( ירושלים , . ( 1978 בן ציון , תומר , ילדי הצל ( תל אביב , . ( 1963 בלס , שמעון , אותות סתיו ( תל אביב , . ( 1992 בלס , שמעון , המעברה ( תל אביב , . ( 1964 בנימין , ולטר , "על מושג ההיסטוריה , " ב בנימין , הרהורים ( תל אביב , . ( 1996 בן פורת , מרדכי , לבגדאד וחזרה : סיפורו של מבצע עזרא ונחמיה ( אור יהודי , . ( 1996 ברטל , ישראל , גלות בארץ : יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות : קובץ מאמרים ומסות ( ירושלים , . ( 1994 ברטל , ישראל , פיינר , שמואל ( עורכים , ( ההשכלה לגווניה : עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה ( ירושלים , . ( 2005 ברטל , ישראל , ' ישוב ישן' ו'ישוב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד