ארה"ב: ההגירה מערבה וכור ההיתוך האמריקאי בעיניים נשיות

עד למהפכה הסובייטית ולסגירת שערי ההגירה לארצות הברית בתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת , הייתה להגירה מערבה משמעות עיקרית אחת עבור יהודי רוסיה : התיישבות בארצות הברית . עד לזעזועים שפקדו את העולם בתקופת מלחמת העולם הראשונה בלטו הוגים ופעילים יהודים ממוצא רוסי בגיבוש נרטיבים שהיו אמורים לפרש לקהל הרחב באמריקה את מהותו של המעבר הזה מערבה . הנרטיבים הללו היללו את כור ההיתוך בארצות הברית כסמל של ההזדמנויות הצפונות בחיי המערב , בד בבד עם העושר והאושר שהם כביכול מבטיחים למי שייקח בהם חלק ; לא כולם נכתבו על ידי מי שבאמת התיישבו באמריקה , ולא כל הכותבים היו שותפים להתלהבות הזאת . כך , למשל , המחזה כור ההיתוך שתרם רבות לסמנטיקה של ההיטמעות בכור ההיתוך כמו גם לפרקטיקה שלה , לרבות ביצועו של האקט האולטימטיבי , קרי נישואי תערובת , נכתב על ידי הסופר היהודי אנגלי ישראל זנגוויל . גם העיתונאי החשוב , אברהם קאהן , שהיה בעל השקפת עולם סוציאליסטית , העלה שאלות נוקבות על אודות אורח החיים באמריקה הקפיטליסטית ברומן ההגירה החשוב שפרסם ב , 1917 עלייתו של דוד לווינסק ( The Rise of David Levinsky ) ובו הוא מבי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד