5. מפגשים בין מזרח למערב והאידיאולוגיה של כור ההיתוך