מתימן לדגניה: שליחותו של שמואל יבנאלי ומשמעויותיה

במאה העשרים , כאמור , הושפעו השליחויות מארץ ישראל מסדרי ההתרמה ואיסוף הכספים שהיו נהוגים בימי היישוב הישן , בטרם בואה של הציונות לעולם , שמטרתם הייתה לקיים את מערכת החלוקה בקרב קהילות דתיות שנזקקו לכספיהם של יהודי התפוצות . במעבר הערכי אידיאולוגי מהיישוב הישן , שהתמקד בחיי הדת , ליישוב החדש ששאף לנתק את התלות בכספי החלוקה ולהשתית את חיי היהודים בארצם על עקרונות של פרודוקטיביות וקיום עצמי , הפכו השליחויות לבעלות ערך גשמי יותר מצד אחד , ואידיאליסטי מהצד השני . השליח , שייצג מפעל התיישבות ציוני שהיה חילוני במהותו , לא יכול היה לפנות לקהילות בתפוצות בטענה שההיענות לדרישותיו הייתה מצווה דתית , או להציג אותה כעבודת קודש . הוא התרוצץ בתפוצות לא בשמו של אינטרס פרוזאי כמו גיוס כספים למפעל החלוקה , אלא למען רעיון ערכי , קרי , עידוד עלייתם של יהודים לארץ ישראל לפי הצו הציוני לקיבוץ העם היהודי במולדתו ההיסטורית , כדי שיקים בעתיד מדינה יהודית . בנסיבות הללו , הלכה וגברה הדרמה שבין מערב למזרח בעולם היהודי . השליחות , על כל צורותיה , הישנות והחדשות , הייתה מבוססת על היררכיה חברתית ערכית . בעמידתו על ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד