מבוא

במשך מאות שנים אחרי חורבן הבית השני נשלחו שליחים מטעם היישוב בארץ ישראל לקהילות התפוצות . לקראת העת החדשה , נשלח השדר" = ) שלוחא דרבנן ) לאזורים מוגדרים ברחבי תבל , כשהוא מייצג את אחת מארבע ערי הקודש : ירושלים , צפת , חברון וטבריה . במאה השבע עשרה , לקראת ראשית העת החדשה , היו ארבעה אזורי שליחות : תורכיה ' ) שליחות תורגמא , ( ' על חלקיה האירופיים והאסיאתיים ; אירופה ' ) שליחות פראנקייא ( ' שבמסגרתה יצאו השליחים בעיקר לאיטליה ולצרפת ; שליחות לארצות צפון אפריקה ; ו'שליחות ערביסטן' שכללה את סוריה , את אפגניסטן ואת פרס . עד סוף המאה השבע עשרה נחשבה השליחות לתורכיה ליוקרתית ולחשובה ביותר – היה קל יותר לשליח ( שבדרך כלל עמד לשלשל לכיסו כשליש מסכום התרומות שהשיג ) לגייס בה תרומות , מפני שחברי הקהילות היהודיות באזור אהדו את ענייני ארץ ישראל . כאות להיחלשותה של האימפריה העות'מאנית , לקראת סוף המאה השבע עשרה עלה כוחה של אירופה כמוקד המרכזי לשליחויות , ואזורי הפעילות התרחבו וכללו גם את הולנד וגרמניה , ולאחר מכן גם פולין , ליטא ואוקראינה . השד"רים היו תלמידי חכמים , ותקופת שליחותם הוגדרה בהתאם לנס...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד