כרונולוגיה

מתי התפלג העולם היהודי לפלג מזרחי מול פלג מערבי ? התשובה לשאלה זו מתחלקת לשניים : עד אמצע המאה התשע עשרה ניתן היה להתחקות אחר Myers , p . 77 . 35 Ashchheim . 36 37 חנה יבלונקה , אחים וזרים : ניצולי שואה במדינת ישראל , 1952-1948 ירושלים . 1994 החלוקה שבין מזרח למערב באירופה , בהתאם למוקד האתנוצנטרי המוכר . היריבות בין משכילים לחסידים העניקה לחלוקה זו מסגרת , לפחות עד אמצע המאה התשע עשרה , ובצלו של ריב זה , שצמח בעקבות עליית החסידות , ההתמקדות באירופה נראית מוצדקת . אלא שהחל מאמצע המאה התשע עשרה התפשטה התופעה לארצות אסיה ואפריקה , שם שימש ייסודה של אגודת כי"ח , בשנת , 1860 ציון דרך חשוב בשילובה של סוגיית מזרח ומערב במערכת הקולוניאלית הגלובלית . חוקרים נוטים לכנות את התקופה שהשתרעה מאמצע המאה השש עשרה ועד למאה השמונה עשרה בשם ' ראשית העת החדשה , ' אך לרוב נחשבת המאה השמונה עשרה כמאה של תפנית בהיסטוריה היהודית המודרנית , בין השאר בגלל סימני החילון ההולכים ורבים בה . בתגובה להתפשטות החסידות , הניחו יהודים בעלי נטייה מודרנית , ובראשם פעילים מחוגי המשכילים , את התשתיות לאופן שבו נתפסו המזרח ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד