מיקום

במקרה האירופי הגבול בין מזרח למערב מטושטש למדי , ובכל זאת ננסה לשרטט אותו ולומר שהגבול הפיזי המבדיל בין הקהילות שקיימו את מנהג אשכנז ונקראו מערביות , לבין אלה שקיימו את מנהג פולין ונקראו מזרחיות הוא נהר האלבה . לעומת זאת , אם השפה ( היידיש בניב המערבי שלה לעומת היידיש בניב המזרחי ) היא גורם מרכזי בחלוקה הזאת , יימתח הגבול הגיאוגרפי מזרחה משם , וייצמד לגבול רוסיה הצארית . חלוקת פולין ( 1795-1772 ) השפיעה על הפרמטרים הגיאוגרפיים תרבותיים Hapgood , pp . 7-8 . 30 31 שם , עמ' . 42 Steven Lowenstein , ' The Shifting Boundary Between Eastern and 32 Western Jewry' , Jewish Social Studies 4 : 1 Fall 1997 pp . 61-62 . של החלוקה בין מזרח למערב באירופה , משום שבעקבותיה יהודים מצאו את עצמם באזורי שליטה של הפרוסים , האוסטרים או הרוסים , בסביבות פוליטיות שונות . לעתים קרובות הם עיצבו את פעילויותיהם על רקע השוני בין קבוצות ההתייחסות שבקרבן חיו – אם כשמדובר היה באצולה הפולנית , או בבורגנות שאכלסה את הערים הגרמניות . החלוקות השונות של פולין גרמו להתפצלויות תרבותיות חברתיות מורכבות בקרב יהודי מזרח אירופה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד