מגדר וכלכלה

תפיסות של מזרח ומערב בחיים היהודיים הושפעו ממעמד כלכלי וממגדר , אך טיבן של ההשפעות מפתיע לעתים . על דוגמאות לייחודיותו של הקול הנשי בהתמודדויות עם שאלות על המזרח והמערב בחיים היהודיים נרחיב בפרק אחר בספר זה , ועל כן נסתפק בסקירה זאת בהערות ספורות בנושא המגדר . לפי פרשנות אחת , הדימוי שממנו עולה שנשים יהודיות במערב היו סוכנות מודרניזציה לעומת הנשים במזרח אירופה שגילמו את המסורתיות , אינו אלא מיתוס . החוקרת פולה היימן טוענת שהמציאות הייתה למעשה הפוכה : באופן כללי , פולחן הביתיות שיוחס לאשה במערב הבורגני לא קנה לו אחיזה במזרח אירופה ; האשה היהודייה במזרח אירופה חשה פחות מחויבות להישאר בבית , בין השאר משום שהגברים למדו במקום לעבוד והנשים פרנסו אותם ואת עצמן . ועל כן מסיקה היימן כי במזרח אירופה " האשה העובדת , המוכשרת והחזקה הייתה אידיאל תרבותי רווח , בניגוד לאידיאל של האשה הביתית שרווח בבורגנות המערבית ... במשך דורות אחדים , מאמצע המאה התשע עשרה ועד למלחמת העולם השנייה , הפך ציבור נשי גדול במזרח Siljak , pp . 355-357 . 20 21 ראו בהמשך : חלק חמישי , הפרק ' ארצות הברית : ההגירה מערבה וכור הה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד