פילוסופיה

המפגש בין המזרח למערב בעולם היהודי המודרני נוצר בדרך כלל כתוצאה משילוב בין שתי תופעות : תהליך מודרניזציה ממושך שבמסגרתו נעו יהודים מערבה בחיפוש אחר הזדמנויות כלכליות וחופש פוליטי מחד גיסא , ואירועים פוליטיים חברתיים חיצוניים , כמו הפוגרומים שפקדו את יהודי מזרח אירופה בשנות השמונים של המאה התשע עשרה או מלחמת העולם הראשונה , מאידך גיסא . עם זאת , תיאוריות מקיפות , כדוגמת הפרדיגמה ' תהליך מודרניזציה , ' טעוני הבהרה בנוגע לסוגיות יסוד כמו גיאוגרפיה , כלכלה ומגדר . מתברר , שההשפעה של פרמטרים אובייקטיביים , כמו מעמד כלכלי או מגדר , על הדרמה של מפגשי מזרח מערב היא לא תמיד חד משמעתית , כפי שיובהר בהמשך . לעומת זאת , הרקע הפילוסופי הכללי לחלוקה בין מזרח למערב , בעולם היהודי המודרני , נראה ברור . במרוצת המאה התשע עשרה , היהודים זרמו מערבה בהשראת המצפן הערכי הפילוסופי של פרידריך הגל . הגל , בפילוסופיה שלו , פיצל את העולם לשני חלקים : במערב – השפיע מקור 9 לביבליוגרפיה על ספרי היסוד שמציגים את תורת המודרניזציה : Sheri Berman , ' What to Read on Modernization Theory , ' Foreign Affairs , March 2009 ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד