סדר הפרקים

תודות 9 הקדמה 11 . 1 היבטים של החלוקה בין מזרח למערב בחיי היהודי המודרני 25 מבוא 25 פילוסופיה 29 מגדר וכלכלה 33 מיקום 37 כרונולוגיה 40 על משמעותה של החלוקה 47 . 2 הדיאלקטיקה של השליחות 49 מבוא 49 כי – ח" הרחבת השליחות והגלובליזציה של מזרח מערב בחיי היהודים 59 שליחויות באתיופיה : יוסף הלוי ויעקב פייטלוביץ' 78 האליאנס האמריקאי : מפגשים בין מזרח למערב בניו יורק בתחילת המאה העשרים 88 מתימן לדגניה : שליחותו של שמואל יבנאלי ומשמעויותיה 97 הנרייטה סאלד וטלטלות הגורל בשליחות שבין מזרח למערב 109 מרומא לבגדד : אנצו סרני ואידיאל השליחות 127 השליחות והעלייה ההמונית : שלמה הלל ומבצע ' עזרא ונחמיה' 143 שליחות המדינה הצעירה 149 שליחות לקריית שמונה 155 . 3 המאה היהודית רוסית 165 העלייה מבריה"מ לשעבר : בין מזרח למערב 165 המסע היהודי מודרני : מבט היסטורי 180 . 4 מפגשים בין מזרח למערב והאידיאולוגיה הציונית 195 לידת הציונות והכמיהה הממושכת למזרח : נתן בירנבאום 195 אליהו אלישר : מבשר הציוניות הרב תרבותית 209 המשכיל המזרחי שנקטע באיבו : אלבר ממי 221 . 5 מפגשים בין מזרח למערב והאידיאולוגיה של כור היתוך 237 מ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד