נספח 5 דוח ועדת כשר לאתיקה בפרסומות בנושא — תוכן שיווקי: שיתופי פעולה מסחריים בשידורי הטלוויזיה (תמצית מנהלים)

טבת תשס"ז ינואר 2007 מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ועדת האתיקה בפרסומות תוכן שיווקי : שיתופי פעולה מסחריים בשידורי טלוויזיה תמצית מנהלים מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו הטילה על ועדת האתיקה בפרסומות לבדוק את הנושא של הופעת תוכן שיווקי בתוכניות טלוויזיה ולהגיש לה המלצות . חברי הוועדה הם : פרופ' אסא כשר ( אוניברסיטת תל–אביב ) — יו"ר , עו"ד תלמה בירו ( מנכ"ל איגוד המפרסמים בישראל , ( יגאל בראון ( מנכ"ל איגוד חברות הפרסום , ( דוד טמיר ( יו"ר , , ( JWT ISRAEL נחמה לאור–דרורי ( סמנכ"ל אסטרטגיה ומחקר , הרשות השנייה , ( פרופ' זאב סגל ( אוניברסיטת תל–אביב ) ועו"ד אורנה קופולוביץ ( מכון טכנולוגי — המכללה למינהל . ( אליהם נוספו לצורך הדיון בתוכן שיווקי פרופ' יוסי יונה ( אוניברסיטת בן–גוריון בנגב ) ויוסי מדמוני ( תסריטאי . ( הרשות השנייה מפקחת על הערוצים 10–ו 2 שהבסיס הכלכלי של קיומם הוא הכנסות מפרסומות . חלק מן הפרסומות הן במתכונת של תשדירים . חלק אחר הן במתכונת המשולבת בתוכניות המשודרות , כגון הענקת פרס , במסגרת תוכנית תחרותית , מטעם גוף עסקי . בתחום הטלוויזיה ותחומי מדיה אחרים מוכרת *...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר