נספח 1 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990

פרק ו : פרסומת תשדירי פרסומת ( תיקון מס' ( 33 תשע2011-א" . 81 ( א ) מורשה לשידורים רשאי לכלול במסגרת שידוריו , תשדירי פרסומת תמורת תשלום בשיעור שהוא יקבע . ( תיקון מס' ( 33 תשע2011-א" ( ב ) המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר חובת מורשה לשידורים לקבוע לוח מחירים לתשדירי פרסומת , פרטים שיכלול הלוח ואופן הבאתו לידיעת הציבור .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר