פרק 3 מתכניות בישול לחדשות: המיתוג הסמוי בסוגות היצירה בטלוויזיה

מפיקי טלוויזיה שרואיינו לצורך כתיבת מסמך זה שבו וטענו כי " אין היום תכנית בטלוויזיה שאין בה ' תוכן שיווקי . "' אחדים הוציאו מהכלל את תכנית התחקירים " עובדה" והניחו שהיא נטולת שיתופי פעולה מסחריים , אבל " גם זה רק עניין של זמן , " העיר אחד המרואיינים באירוניה . גם אם המפיקים הציגו תיאור גורף , הוא משקף מגמה אמיתית — מסחור גובר ומקיף של כלל הסוגות בטלוויזיה בערוצים המסחריים . המפיקים תיארו את מאמציהם של גופי השידור לשלב גופים מסחריים בתכניות כחלק בלתי נפרד מתהליך ההפקה , המתרחש לעתים קרובות כבר בשלב פיתוח הרעיון . בניסיון לבלום את התופעה המתפשטת ביקשו גופי הפיקוח באמצע שנות האלפיים לקבוע כללים שיסדירו את פעילות המיתוג הסמוי באמצעות הבחנה בין סוגות שבהן תותר מעורבות מסחרית לאחרות , שיהיו נקיות מכל מעורבות כזאת . במועצת הכבלים והלוויין היה זה היושב ראש בשעתו , יורם מוקדי , שניסח את הכללים , ובדצמבר 2005 הם אושרו במועצה בעבור הערוצים הייעודיים — ערוץ המוזיקה והערוץ בשפה הרוסית — לתקופה של חצי שנה בלבד . אחר כך ירדה הסוגיה מסדר היום של המועצה ונותרה ללא הסדרה . כללים אלה התירו " תוכן שיווקי"...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר