א. כלים מסחריים "עוטפי תכניות"

הסכמי חסות הסכמי החסות נחתמים עם מפרסמים בנוגע להשתתפות במימון תכנית מסוימת . לפי כללי הרשות השנייה הסיוע במימון מאפשר למפרסם להציג הודעת חסות בצמוד לתכנית ולא מעבר לכך . לפי כללים אלו אסור שהסכמי החסות יאפשרו מעורבות של נותן החסות בתוכני התכנית בדרך כלשהי או שנותן החסות עצמו , המוצר שלו או השירות שהוא מעניק יזכו לייצוג בתכנית ( הרשות השנייה , ( 2009 ( ראו נספח . ( 3 מבחינת המפרסם הסכם החסות מאפשר קישור ישיר לתכנית שהמותג מעוניין להיות מזוהה עמה . לזכייני הטלוויזיה הסכמים אלה מניבים מקור הכנסה נוסף על זמן הפרסומות המותר . ואולם דווקא הסכמים אלה , האמורים להסתכם בקישור חיצוני של המפרסם לתכנית באמצעות הודעה קצרה " ) התכנית מוגשת בחסות , ( " ... נהפכו לכסות רשמית שמתחתיה רוחשות עסקות המאפשרות מעורבות ישירה של מפרסמים בתכנים . את השינוי הזוחל שעבר המושג " חסות" ביקר חבר מועצת הרשות השנייה בשעתו , מוסקו אלקלעי , כשהפנה אצבע מאשימה כלפי מנכ"ל המועצה אז , מרדכי שקלאר . 32 וכך אמר אלקלעי בריאיון : " המלה ' חסות' היא מילת גנאי שהמציאו פרסומאים , זכיינים והטמבלים של המועצה , ובראשם המנכ"לים ויוש...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר