ד. עמימות היקפי המסחר

ההיקף הכלכלי האמיתי של שוק המיתוג הסמוי לוט בערפל משום שחלק ניכר ממנו מתקיים בתחום האפור , הרחק מעינם הבוחנת של גופי הפיקוח . לפיכך רוב הנתונים הכספיים שהמסמך מושתת עליהם מתבססים על הערכות מפי גורמים העוסקים בתחום וגורמים המשקיפים על פעילותם לצד נתונים מספריים שהגיעו לידיי או התפרסמו בשנים האחרונות בכלי התקשורת . שוק " התוכן השיווקי" מחזיק אמנם אחוזים ספורים מכלל ההשקעה בפרסום בטלוויזיה בישראל , אבל הנתונים הקיימים מאפשרים להעריך שישראל כבר 16 לכללים ראו באתר גוף הפיקוח הבריטי , . Ofcom עברה את ארצות הברית בשיעור ההשקעה במיתוג סמוי בשוק הטלוויזיה . לנוכח גילה הצעיר של הטלוויזיה המסחרית המקומית , ובעיקר לנוכח העובדה שבישראל מיתוג סמוי אסור על פי הדין , אין להקל בכך ראש . סיבה אפשרית אחת לשגשוגה של פעילות המיתוג הסמוי היא העמימות וחוסר העקביות שנוקטים גופי הפיקוח ; סיבה אחרת היא ההיקף המוגבל של תקציבי הפרסום בישראל ביחס לריבוי ערוצי התקשורת , מה שדוחף את גופי התקשורת להיאבק בתוקפנות על תקציבי הפרסום ולחפש דרכים חלופיות לפרסום הרגיל ובנוסף עליו , במטרה להגדיל את עוגת הפרסום הכוללת .  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר