ג. המיתוג הסמוי במדינות אחרות

חדירתם של מסרים שיווקיים לכלי התקשורת בכלל ולתכניות הטלוויזיה בפרט אינה תופעה ישראלית . היא מתרחשת במדינות רבות , בעיקר בארצות הברית ובאירופה , וגם שם היא מציבה לפני המחוקקים וגופי הפיקוח דילמות חדשות . הכינוי השכיח לפרקטיקה זו , כשהיא עולה לדיון ציבורי , הוא שילוב מוצרים . ( Product Placement ) מונח זה בעייתי ואף מטעה , משום שהוא מייצג את מסורת העבר בכל הנוגע לחשיפה ישירה של מוצרים מסחריים בסרטי קולנוע ובסדרות טלוויזיה תמורת תשלום . כמו שיוסבר בהמשך המסמך , הגבולות בין תוכן מערכתי ובין פרסום נפרצו בינתיים מעל ומעבר לפרקטיקה הפשוטה של שילוב מוצרים , ובעקבות כך נהפכו פרקטיקות המיתוג הסמוי למופשטות ולקשות יותר לזיהוי . חברת המחקר , PQ Media הפועלת בארצות הברית , עוקבת מראשית שנות האלפיים אחר התפתחותו של שוק זה . נתוניה , הכוללים את כלל אמצעי התקשורת , מגלים שבשנים 2004-1999 נרשמה צמיחה של יותר 200 % –מ בשוק שילוב המוצרים בארצות הברית — מהוצאה בסך 1 . 6 מיליארד דולר , להוצאה בסך 3 . 5 מיליארד דולר . הצמיחה החדה ביותר הייתה בטלוויזיה ( בהשוואה לקולנוע ולאמצעי התקשורת האחרים : עיתונות מודפס...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר