ב. אוזלת היד של גופי הפיקוח

המיתוג הסמוי יוצר פער תודעתי בין חוויית הצפייה של אדם מן השורה ובין המתרחש מאחורי הקלעים בהפקת התכניות . הצופה הסביר מניח שהשידורים בטלוויזיה המסחרית נחלקים בין תכניות ובין פרסומות — כמו שמציין למענו הסמליל המוכר בצדו הימני העליון של המסך — אבל לאמיתו של דבר הוא נחשף באופן כמעט רציף למסרים שיווקיים באמצעים שונים ובמינונים משתנים , ובדרך כלל ללא ידיעתו . אחדים מהמסרים חשופים וגלויים , אחרים הרבה פחות . כפי שיורחב בהמשך המסמך , הפער בין המוצר המשודר ובין לחיצת היד מאחורי הקלעים הוא–הוא ליבת העסקה הנרקחת מאחורי גבו של הצופה , ועל גבו , שכן האמון הבסיסי שהוא רוחש כלפי הערוצים המסחריים מופר בלא ידיעתו בעודו נחשף למסרים לא גלויים של תאגידים מסחריים המעוניינים בו כצרכן פוטנציאלי . את התמשכותו של מצב זה מאפשרת התהום שנפערה בין לשון החוק והכללים שקבעו גופי הפיקוח על הטלוויזיה ( כנגזרת של לשון החוק ) ובין התנהלותו של שוק הטלוויזיה והפרסום למעשה . המיתוג הסמוי מנוגד לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו , המעגן בין היתר את פעילות הערוצים 10–ו 2 ( ראו נספח , ( 1 ומנוגד גם לחוק התקשורת , המעגן את פעילו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר