בתוך הקופסה מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל

מחקר מדיניות 95 ענת באלינט בהנחיית מרדכי קרמניצר בתוך הקופסה : מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל ענת באלינט בהנחיית מרדכי קרמניצר בתוך הקופסה מיתוג סמוי בשידורי הטלוויזיה המסחרית בישראל ענת באלינט בהנחיית מרדכי קרמניצר מחקר מדיניות 95 ירושלים , סיוון תשע"ב , יוני 2012 Inside the Box : Embedded Branding in Israeli Commercial Television Anat Balint Supervised by Mordechai Kremnitzer עריכת הטקסט : קרן גליקליך עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : נדב שטכמן הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר