פרק תשיעי הצורך באמונה

כי עוד נפשי דרור שואפת , לא מכרתיה לעגל פז . כי עוד אאמין גם באדם , גם ברוחו , רוח עז . שאול טשרניחובסקי , " אני מאמין " ( שחקי שחקי ) , שירים ( תרנ " ב- תר , ( ע " הוצאת ועד היובל , וילנא תרצ " ב האחרון בסיפורי הראשית הוא סיפור קצר ומרוכז . הוא מונה תשעה פסוקים בלבד , ומצוי בין שתי מגילות יוחסין . האחת בפרק י , ' מפרטת את תולדות בני נח כעץ הולך ומתרחב , ומתארת כיצד נוצרו כל עמי העולם העתיק משם , מחם ומיפת . האחרת , בחלקו העיקרי של פרק י " א , היא שושלת קווית ממוקדת , עשרה דורות מנח ועד אברהם . בין שתיהן , בראשיתו של פרק י " א , מסופר הסיפור הקצר על העיר הגדולה בבל והמגדל שנבנה בה . מעשה קצר זה , הנראה במבט ראשון כהסבר אגדתי לריבוי הלשונות בעולם , עוסק למעשה באחד הנושאים האקטואליים ביותר בספר בראשית , ואולי בתנ " ך כולו - הוא דן בשאלה אם זקוקים בני האדם לאמונה באלוהים , ולשם מה . אחדות לעתים קרובות מתקיים דיון בטלוויזיה , בתקשורת , או בין אדם לחברו , שבו כולם מדברים עברית , ובכל זאת איש איננו מבין את שפת רעהו . השפה האנושית היא הרבה יותר ממילים , היא הקשר תרבותי , שפת גוף וטון דיבור . ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)