פרק חמישי עיר

שומר נפשו נמלט , שומר נפשו תמים כי אין בעיר מקלט , ואין בה רחמים . יענקלה רוטבליט , " חוזה לך ברח " העיקרון המוסרי הוא מוחלט . הוא מופיע במפורש בסופו של סיפור המבול : " שפ ךְ דם האדם באדם דמו ישפ ךְ כי בצלם א לֹ הים עשה את - האדם " ( בראשית ט , ו , ( לאמור : מי שנטל חיים של אדם אחר , מאבד את זכותו על חייו שלו . הריגה היא פשע כלפי הנרצח וכלפי משפחתו , והיא גם חטא נגד אלוהים . כיוון שכל אדם נברא בצלם אלוהים , פגיעה בחיי אנוש היא חילול שמו של האל . ואף על פי כן , קין לא מת בחטאו , אולי כיוון שלא נצטווה על איסור " לא תרצח . " הוא לא נענש כרוצח בזדון , אלא כרוצח בשגגה שדינו גלות . יתרה מזאת , קין זכה להגנה אלוהית ייחודית : "וישם ה ' לקין אות לבלתי הכות - אתו כל - מצאו " ( בראשית ד , טו ) . וכך , עם האות במצחו , יוצא הרוצח הראשון מלפני האלוהים לנדודיו . נגזר עליו להיות נע ונד בארץ . אותה הארץ שאביו נברא כדי לעבוד אותה , ושהוא עצמו בחר לו למקור חיים , שוב אינה נענית לו . האדמה מקוללת בעבורו : "כי תעבד את - האדמה לֹ א - תסף תת - כחה ל ךְ נע ונד תהיה בא רֶ ץ " ( בראשית ד , יב . ( נגזר עליו לגלו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)