פרק רביעי אחריות לאחר

אלוהים מרחם על ילדי הגן פחות מזה על ילדי בית הספר ועל הגדולים לא ירחם עוד ישאירם לבדם יהודה עמיחי , " אלוהים מרחם על ילדי הגן , " עכשיו ובימים האחרים , שוקן , ירושלים ותל - אביב © ; 1960 כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן בכורה ובחירה פרק ד ' מתחיל בהבטחה גדולה . חוה יולדת בן ומעניקה לו את השם רב - המשמעות קין . "קניתי איש את "' ה - ( בראשית ד , א , ( היא מכריזה , כאומרת : גם אני , ממש כמו אלוהים , מסוגלת ליצור חיים . מול רוממות הפתיחה , מפתיעה האכזבה המתבטאת בהולדת הבן השני - הבל . חוה איננה מפרשת את שמו , ואין גם כל צורך בפירוש , השם אומר הכול . הבל הוא חסר משמעות וחסר קיום , הוא הבל ולא עוד . כבר מלידתו חשוב קין לאין ערוך יותר מאחיו . הוא הבכור , הוא מיוחס לאלוהים , הוא הנחשב בעיני אמו . הסיפור על קין והבל , כמו רוב הסיפורים במקרא , הוא קצר ולקוני . הוא איננו אומר דבר על ילדותם של האחים או על התבגרותם , אלא מספר בקיצור נמרץ רק מה שחשוב להמשך העלילה : "ויהי - הבל רֹ עה צאן וקין היה עבד אדמה " ( בראשית ד , ב . ( קין בחר להמשיך בדרך שבה הלך אביו , למלא את הייעוד שהועיד אלוהים לאנושות בבריאת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)