פרק שני מורכבות

לפעמים השמש זכר , לפעמים נקבה , לפעמים אנחנו שניים , לפעמים יותר מרבבה . ל פעמים אינני יודע מי יחזיק אותנו ביד אבל דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד . יהודה עמיחי , " דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד , " שירים , 1962 1948 שוקן , ירושלים ותל - אביב © ; 1962 כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן פרק ב ' בספר בראשית מזמן לקורא בו הפתעה . לאחר שהסתיים הסיפור על בריאת העולם , היה אפשר לצפות שהמשך הספר יעסוק בנושאים אחרים , אך במקום זה מוצא הקורא את עצמו לפני סיפור בריאה נוסף . תיאור בריאת העולם בסיפור השני שונה באופן ניכר מזה שקדם לו . סדר הנבראים , דמותו של האל הבורא , מהותו של האדם , תפקיד בעלי החיים והצמחייה , ועוד פרטים רבים , כולם מבדילים את הסיפור שבפרק ב , ' מזה שסופר בפרק א' . השונות בולטת כבר במצג הפתיחה של הבריאה . בסיפור הראשון נקודת המוצא היא מים רבים - עד שלא הפריד אלוהים בין המים העליונים לתחתונים , לא ייבש את אלו שמתחת לשמים וגילה את היבשה , לא ניתן היה לברוא צמחים ובעלי חיים , וכמובן גם לא את האדם . עמדת הזינוק של הסיפור השני הפוכה בתכלית : " וכל שיח השדה ט רֶ ם יהיה בא רֶ ץ וכל - ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)