בראשית היתה משמעות סיפורי הראשית בקריאה עכשווית

גבי ברזלי גבי ברזלי בראשית היתה משמעות סיפורי ה ראשית בקריאה עכשווית ספרי יהדות בעריכת עמיחי ברהולץ גבי ברזלי בראשית היתה משמעות סיפורי ה ראשית בקריאה עכשווית ידיעות אחרונות  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)