מקורות

בובר , מרטין , נתיבות באוטופיה ; עם עובד , תל אביב 1985 . גורדון , א " ד , כתבים ; תל אביב תרפ " ז . דורמן , מנחם , גלגל שאינו חוזר , הקיבוץ המאוחד , תל אביב ו . 199 זליגמן , חיים ויעקב גורן ( עורכים , ( אנרכיסטים יהודים : לנדאואר , לזר , מיהזם ; יד טבנקין , תל אביב . 1997 זליגמן , חיים ויעקב גורן ( עורכים , ( אנרכיסטים יהודים , קובץ ב ' : יד טבנקין תל אביב . 2005 זנדבנק , יעקב , גוסטב לנדאואר , ההסתדרות הכללית של העובדים העברים , המרכז לתרבות , תרצ"ט . חופשי , נתן , בלב ונפש , תשי " ח . טבנקין , יצחק , דברים , תל אביב , יד טבנקין-הוצאת הקיבוץ המאוחד , 1985-1980 ( ראו גם כתבים , הרצאות ורשימות שלא פורסמו , ארכיון התק . ( ם '' יסעור , אברהם ( עורך , ( גוסטב לנדאואר , כתבים נבחרים , תל אביב , ספריית פועלים . 1982 יסעור , אברהם ( עורך , ( אנרכיזם , תל אביב , רסלינג . 2004 יערי , מאיר , דיוקנו כמנהיג צעיר . ( עורכים : דוד זית ויוסף שמיר , ( ספרית פועלים תל אביב . 1992 כהן , ישראל ( מתרגם , ( גוסטב לנדאואר - קריאה לסוציאליזם , מהפכה . עם עובד , תל אביב תשי " א . כצנלסון , ברל , כתבים , הו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית