יעקב גורן איוב כמשל: היש יסודות קדם־אנרכיסטיים בתנ"ך?

שנו רבותינו : איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה ( בבא בתרא , ט ;( ו " והלוא אין זו דרכם של חכמים לפקפק בתדמית הריאלית של דברים הכתובים בתנ"ך . ואכן , באותו מקום בגמרא מייחסים את הדברים לתלמיד ולא לאחד החכמים ידועי השם . יתר על כן : כדי לאמתם מביאים באותו מקום גם את משל כבשת הרש , שהכל יודעים כי משל היה . אלא שבעוד הנמשל בסיפור כבשת הרש היה ברור , סתמו רבותינו ולא פירשו : איוב משל למה ? רוצה לומר : הרבה דברים קשים יש בפי איוב , ועל יסורים רבים וקשים ידובר בספר , והם ודומיהם היו בעיני החכמים סימנים לצער ולכאב המצויים בעולם . יתר על כן : גם העובדה שאיוב מעולם לא ידע על מה בא לו כל זאת ובכל זאת הוא מקבל עליו את הדין — היא הרי חלק מהמשל ! המשורר , מחברו של ספר איוב , שהסיפור על יסורי איוב הצדיק ועמידתו בניסיון מהווה לו מסגרת ונושא המשל - מבקש לומר לנו כמה נפלא אותו חלק של העולם החופשי , שאין בו שולטים ונשלטים . והוא אומר זאת בדברים המיוחסים לאלוהים , רוצה לומר דברים מוחלטים שאין עוד מקום להרהר אחריהם . ודברים אלה , שהם נקודת הפסגה של היצירה - ואולי אחד משיאי היצירה הפיוטית התנ " כית בכלל - ב...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית