חיים זליגמן בימים ההם בזמן הזה - משמעותו של לנדאואר בימינו

מאסף בנושא לנדאואר וכתביו לא יהיה שלם ללא בחינת האקטואליות של מחשבת לנדאואר . מסתבר שמשנתו מראשית המאה הכ / הכתובה גרמנית , נעלמה אחר כך כמעט לגמרי מעיני הציבור . יוצאים מכלל זה היו רק כמה כתבים שלו ועליו שהופיעו בעברית - בדרך כלל ללא הערות מסבירות - וכמה פרסומים באנגלית . רק משנות השישים של המאה הכ' ואילך התחדשה ההתעניינות בכתביו - בגרמניה ובארצות מערב אחרות . תחיית משנתו של לנדאואר בגרמניה קיבלה ביטוי בעיקר בשני כיוונים . מצד אחד באמצעות פרסום מחודש של מקצת כתביו , ביניהם המהפכה והקריאה לסוציאליזם , שני חיבוריו הקלאסיים של לנדאואר , וכן כתבים אחרים שלו . מצד אחר פורסמו כמה וכמה ספרים וקבצים על לנדאואר , המציגים מחדש את כתביו באור אקטואלי . ראויה לציון גם סידרה ארוכה למדי של מאמרים על לנדאואר ותורתו שפורסמו בכתבי עת שונים . פרסומים אלה עסקו , למשל , גם ב"תדמית היהודית העצמית של לנדאואר' או ב " שאלת השפעתו על התנועה הציונית בגרמניה" - ועוד . ראוי לציין גם את חלקה של "חברת אריך מיהזם" בליבק , גרמניה : בכתבים שפירסמו על מפעלו של מיהזם , חברו הקרוב של לנדאואר , מוקדש מקום גם למחשבת לנדאוא...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית