חיים זליגמן גוסטב לנדאואר ושקספיר

דיון בלנדאואר ועולמו הרוחני לא יהיה שלם ללא התייחסות לעבודתו בתחום התיאטרון בכלל , ויצירות שקספיר בפרט . אמנם פסגת עבודתו בנושא זה נולדה אצלו גם מתוך כורח , כשבימי מלחמת העולם הראשונה נמנעה ממנו למעשה כל פעילות ציבורית אחרת , בגלל התנגדותו המוחלטת למלחמה . אך עוד לפני כן נתן את דעתו על התפקיד שממלא התיאטרון בעיצוב דעת הקהל - וגדול מחזאי העת החדשה , שקספיר , בפרט . מחזות שקספיר מילאו תפקיד נכבד בתקופת הרומנטיקה בגרמניה . אז גם תורגמו כל מחזותיו לגרמנית על ידי שלגל ( Schiegei ) וטיק . ( Tieck ) תרגום זה זכה להצלחה רבה , וימים רבים התייחסו אליו בגרמניה כאל מקור , ולפיו היו מעלים את מחזותיו של שקספיר . החידוש בגישתו של לנדאואר ליצירות שקספיר נבע בין היתר גם מיכולתו לקרוא אותן בשפת המקור ומידיעתו את אווירתה המיוחדת של אנגליה בסוף המאה הט"ז וראשית המאה הי"ז , ערב הסערה הציבורית שתביא באמצע המאה הי " ז למהפכה האנגלית ; זו שהיתה ראשונה למהפכות אירופה , שכל ימיו ביקש לנדאואר לעמוד על כבשונן . בין היוצרים הרבים בשדה הספרות , הפוליטיקה והפילוסופיה שעיצבו את עולמו הרוחני של לנדאואר , היה שקספיר מן...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית