חיים זליגמן גוסטב לנדאואר והתיאטרון

מה עניינו של גוסטב לנדאואר לתיאטרון , האם יש לכך משמעות גם לדורנו ? לקורא המשכיל ידוע לנדאואר כאנרכיסט , כסוציאליסט ליברטארי ; למקצת הקוראים הוא ידוע אולי גם כאיש הפילוסופיה וההגות החברתית . אולם מי שעובר על הרשימה הארוכה של כתבי לנדאואר יגלה שכל הקשור לתיאטרון בכלל ולמחזאות בפרט - ובמיוחד בכל הנוגע למפעלו הספרותי של שקספיר - תופס בה מקום נכבד ; חלק מתוכה אף מוקדש למחזאות שהיתה מודרנית בזמנו , כגון מחזותיו של גיאורג קייזר , שאותו העריך מאוד . מאמרים מפרי עטו המתייחסים לתיאטרון נתפרסמו בכתב העת הסוציאליסט שעסק בכל תחומי החברה , וכמו כן סדרה שלמה של הרצאות ומאמרים שכתב בנושא אחד של התיאטרון , ושאסף אחר כך לספרו בן שני הכרכים , שהחשיב מאוד , על מחזות שקספיר . כי על כן התיאטרון תפס בחיי לנדאואר מקום לא צדדי כלל - ואין הדבר מקרי . לא במקרה היה לנדאואר איש התיאטרון ואיש התיאוריה האנרכיסטית כאחד . אכן יש צד משותף לפעילות ציבורית ולעולם הדרמה והתיאטרון . כבפעילות הציבורית , כן בתיאטרון מתקיימת הפעלה מתמדת של קהל הצופים באמצעות הנאמר על הבמה , ויש היזון חוזר בין הקהל ובין השחקנים שעל הבמה . משו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית