חיים זליגמן גוסטב לנדאואר והמהפכה הצרפתית

בחיבורו "סוציאליזם ויהדות , " שפורסם אחרי מותו , Die Arbeir 2 ביטאון המפלגה העממית היהודית , ביוני , 1920 אומר לנדאואר ביחס למהפכה הצרפתית , בין השאר : רק בעידן המהפכה הצרפתית נוצרה האומה הצרפתית . ב 720 ו עדיין לא היה כל טעם לשאול מהי צרפתיות . אך ב 1790 ולאחריה הלכה ונוצרה אומה , ואז נתגבשה אומה צרפתית זו , ומאז היה אפשר להשיב על שאלה זו ביחס לאומה הצרפתית . ניתן להבין , כי מושג המהפכה הוא מרכזי גם במאמר זה , שלכאורה דן בסוציאליזם ויהדות . דומה כי מותר לומר שכאן חברו יחד רעיונות מהפכניים של סוציאליזם עם רעיונות דתיים של היהדות , הודות לראייתו המיוחדת של לנדאואר את היהדות ורעיונותיה המהפכניים . בשני נושאים אלה , התנהגותו האישית של הפרט מהווה את הכוח והדחף להגשמה . הדיון הבא נועד להכיר את עולמו הרוחני של גוסטב לנדאואר כחוקר והוגה , שהמהפכה הצרפתית על עולמה ההגותי העשיר והרב תחומי , מילאה תפקיד מכריע בחשיבתו . העניין שגילה בה ובתקופתה מתבטא ברבים מכתביו , מכתביו והרצאותיו - לראשונה בהרצאות שנשא בראשית המאה הכ' בחוגי משכילים , מעין סלון של אנשי רוח , בברלין ; לאחר מכן במכתביו , שכונסו ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית