גוסטב לנדאואר המהפכה

ספרו של לנדאואר המהפכה הופיע ב 907 ו לאחר שנים מספר של הינזרות מפעילות פוליטית ישירה ולקראת מעורבות מחודשת ובשלה יותר בנושאי חברה ורוח . הספר לא נועד להיות תדריך לביצוע מהפכה אלא מהווה מעין מנוגרפיה פילוסופית היסטורית על מהות המהפכה ודרכה בתולדות האנושות לדורותיה . תרגום עברי של הספר , מאת ישראל כהן , הופיע בתשי"א , יחד עם תרגום קריאה לסוציאליזם . בשעתו היה זה מעשה חלוצי . מאז נתעשר ניסיונה של האנושות במהפכות , הלשון העברית נעשתה נגישה יותר לנושאים חברתיים , ומתבקש תרגום חדש של הספר בשלמותו . אנו הסתפקנו רק בתרגום כמה קטעים אופייניים . - באיזה תחום מתגלה המהפכה ? המהפכה מתייחסת אל כל המכלול של חיי אנוש . כלומר , לא רק ביחס למדינה , לסדרי המעמדות , למוסדות הדת , לחיי הכלכלה , לזרמים הרוחניים , לאמנות , להשכלה ולחינוך - אלא לערב רב של כל ההתגלויות האלה של החיים , המצויים ביציבות סמכותית בתחום של זמן מסוים יחסית . תערובת כללית ומקיפה זו של החיים נמצאת ביציבות יחסית , והיא קרויה בפינו סופיה . ( Topie ) יציבותה היחסית של הטופיה משתנית בהדרגה עד הגיעה לנקודת האיזון הרופפת . שינויים אלה בביט...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית