חיים זליגמן גוסטב לנדאואר ותנועת הפועלים הארץ־ישראלית ותנועות הנוער הקשורות אליה

סקירתנו את חיי לנדאואר , הגותו ופעילותו הציבורית , לא תהיה שלמה ללא דיון בשאלה כיצד משתלבים גוסטב לנדאואר ומחשבתו במחשבת תנועת הפועלים הארץ ישראלית והגות אישיה השונים ; כיצד מופיעים לנדאואר ורעיונותיו בארגונים המצורפים אליה , כמו תנועות הנוער החלוציות ותחומים אחרים של תנועת הפועלים . על פי הכתובים העומדים לרשותנו אין זה קל כלל ועיקר להסיק מסקנות חד משמעיות בשאלה זו . אם נפתח בסעיף השני של שאלתנו - יתברר לנו כי אכן למרבית תנועות הנוער הקשורות עם תנועת הפועלים , ובעיקר עם התנועה הקיבוצית על פלגיה השונים , יש קשר כלשהו לנושא . מבין כתבי לנדאואר , שניים הם הנוגעים להקשר זה בעיקר : קריאה לסוציאליזם והמהפכה . שניהם תורגמו לעברית אך הופיעו רק בתשי '' א , וספק אם בתקופה זו היה לנדאואר דמות מפתח עבור הציבוריות הרחבה בארץ . גם הלבוש הלשוני המדויק שהעניק לו המתרגם , ישראל כהן , לא הקל על הקריאה ; יש להודות כי גם סגנונו הגרמני המורכב של לנדאואר לא תמיד קל ונוח לקריאה . ישראל כהן בחר לתרגם את הכתבים , שאף בקרב חוגים מוקירי זכרו , בארץ ובגרמניה , היו המפורסמים ביותר . כתבים אחרים , כמו למשל מחקריו ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית