חיים זליגמן גוסטב לנדאואר היהודי

מה היה יחסו של גוסטב לנדאואר ליהדות וכיצד תפס את זהותו היהודית ? אין כאן הכוונה למה שאמרו עליו בחוגים שונים שאיתם בא במגע , לאו דווקא ידידותי ולעתים אף עוין - עד לסופו המר במינכן , כשאנשי ה " קורפוס החופשי " רצחו אותו לא רק כמהפכן , בולשביק או בוגד , אלא במפורש כיהודי ; אין ספק שיהדותו גרמה לרצח הנפשע . השאלה היא באיזו מידה היתה ללנדאואר מודעות יהודית ועד כמה הזדהה כיהודי בימי חייו . לנדאואר הרי נולד למשפחה יהודית מתבוללת , שהיהדות בצורתה הנורמטיבית תפסה בה מקום מזערי . מאז מחצית המאה הי " ט עברה יהדות גרמניה , בדומה ליהדות ארצות אירופה אחרות , מערכת שינויים בעקבות האמנציפציה . היהודים שישבו מאות שנים בגרמניה , קיבלו ברובם המכריע ברצון את האמנציפציה , שראו בה יציאה מהגטו החברתי והרוחני . החל תהליך הסתגלות לעולם הסובב אותם , שהוליד בעקבותיו שתי מגמות ייחודיות ביהדות . האחת - היהודים שישבו בסביבה שמרנית נשארו נאמנים למסורת , נאמנות שלבשה צורות שונות : יהודי הכפרים , בעיקר בדרום גרמניה , המשיכו את אורח החיים של אבותיהם ושמרו את המצוות בלי לשאול לפישרן . קבוצה אחרת במחנה שומרי המצוות , יהו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית