גוסטב לנדאואר מתוך יומן נעורים 1886-1884

פורסם ב 993 ו בקטלוג לתערוכת לנדאואר ; התערוכה הוצגה ב 998 ו גם בבית הספרים הלאומי בירושלים . המקור . עזבון לנדאואר , ארכיון אמסטרדם . : 23 . 5 . 1884 אני קורא כרגע את הבת מחוץ לנישואים של גיתה . ( Goethe ) כך נוכחי לדעת מה רב הניגוד בין השקט הבהיר של גיתה לבין הפטפוט הנרגש שלי ב תיקומזה . גם אצל קלדרון , החיים חלום , אני פוגש זאת כמו אצל הבת מחוץ לנישואים . לעומתו , כה גס הוא האיפיון שלי וכה מגושם . היום קרה דבר מוזר . אני יושב וכותב את המבוא להרצאתי , כותב וכותב ומגיע לכך , שהמבוא לא ייקרא הלשון בטרגדיה אלא אגמונט וולנשטיין - והרי הוא מוכן . : 25 . 5 . 1884 שוב ושוב צץ הרעיון כי אהיה מוכר ספרים . יש בזה מהקשר בין מסחר לבין פיוט . בינתיים איש אינו יודע על כך . תודה לאל , המבוא להרצאה מאחורי . הרבו לברך אותי . בעקבות הביקורת , ההדגשה מלאכותית יתר על המידה . היום גם כתבתי את חיבורי עבור בית הספר . אורפיאוס ואוירידיקה . יש לשער שלפי דעת פרופ ' הנס , הטיפול שלי בנושא אינו הולם . : 2 . 12 . 1884 זה זמן מה ניסיתי לא לרשום דבר ביומני . קורה לי דבר מוזר . לפני הירדמי ולפני קומי אני מדמיין ל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית