סוציאליזם נבואי

" אצל גוסטב לנדאואר מצטרפים סוציאליזם וציונות בצורה משכנעת " ( ונדה קמפמן . ([ Kampmann ] ואכן ניתן לדבר על התייחסות הדדית קרובה מאוד . מצד אחד רואה לנדאואר את התגשמות הציונות רק בסוציאליזם , ומצד אחר ספוג הסוציאליזם של לנדאואר בנבואה ובדת היהדות . משיחיות כתקווה וכשיבת הרוח , ואמונה ביכולת האדם הנפתחת ברוחו לתשובה , אשר במעשה האוטופי של תשובת הרוח והאמונה ביכולת האדם לתשובה הנפתחת ברוח , הסוללת את הדרך למעשה האוטופי של תשובת הרוח - הם תמצית תוכנו של סוציאליזם המושרש עמוקות במורשת היהודית .  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית