"לאום"

כזעקת אימים במלוא תבל וכמעט כקול דממה דקה בתוכנו נשמע הוא ללא הרף בלבנו פנימה , כי היהודי יוכל להיגאל רק עם כל האנושות יחדיו , והיינו הך אם נמתין למשיח בפזורה ובגלות או אם נהיה משיחן של האומות . ( האדם המתהווה ) לאומיותו היהודית מתפרשת בעיני לנדאואר כתפקיד שליחותי אל האנושות . להיות אומה פירושו למלא משרה , ובמקום בו מצויה משרתי שם מולדתי . אם גילינו , אנו הנפלטים , את היהדות שלנו כמשרה לשינוי יסודי של החברה , לייסוד עם חדש ולפני הכל - אנושות חדשה מי לא היה רואה את העולם כמקום פעילותו , ובעולמו את ההווה שבו יש לפעול ? ( כנ"ל ) בעיני לנדאואר עתידה הציונות הרוחנית להיספג בתוך הסוציאליזם . הנחתו של לנדאואר בדבר תפקיד מפתח ליהודים במסגרת המהפכה הסוציאלית מסתמכת על תדמית הרוח היהודית ( שאכן יש תחילה להחיותה . ( לנדאואר סבור כי את מהות היהודי אפשר להכיר "בכוחות הדחף העזים והכבירים של ההיטהרות . " גם רעיון זה כבר נרמז אצל מרגרט זוסמן . לדברי לנדאואר , אין היהודים נאבקים ברוע אצל הזולת כי אם בנפשם פנימה . מאז משה המלחמה למען כיבוש האלוהים , המלחמה נגד החטא , המלחמה למען הטהרה והקדושה נסבה ללבו ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית