ציונות תרבותית

אחרי 1910 היתה ציונות רוחנית או תרבותית מעין זו קרובה גם ללנדאואר . עובדת קיום הגולה , אי קיומה של מהות מדינית יהודית , לא נראתה עם זאת בעיניו כחיסרון אלא אדרבה , בסיכוי היסטורי . היא עשויה להביא את היהודים לחפש את רוח היהדות בתוכם עצמם ולמנוע בכך שיצמדו ל'דמות תעתועים" של מדינה . לאומות שהגדירו עצמן למדינות יש מחוצה להן שכמם שהם אויביהם ; לאומה היהודית יש שכנים בליבם פנימה ; וחבורת שכנים זו היא שלום ואחדות בכל אחד , שהוא שלם ומכיר את עצמו . ( האדם המתהווה , פראג ( ו 913  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית