אנרכיזם סוציאליסטי

הסוציאליזם הלא מרקסיסטי או האנרכיסטי שייצגו לנדאואר וחבריו לדעה , ראה עצמו אז בצדק כחלק מתנועת העבודה והשתדל למצוא נקודות אחיזה לעמדותיו התיאורטיות ובייחוד האסטרטגיות , אך מאמצים אלה הושמו לאל הודות להחלטות שבאו בעיקר ביוזמת הסוציאל דמוקרטיה הגרמנית , לסילוק "האנרכיסטים" מהקונגרסים הסוציאליסטים הביךלאומיים בציריך . ( 1893 ) ובלונדון . ( 1896 ) לאחר אינטרמצו בן שנה לערך , ב '' חברה החדשה " של האחים הארט , ( Hart ) שבו הכיר את מרטין בובר ואריך מיהזם , חלה אצלו ב ו 190 מעין נסיגה מהחיים הפוליטיים פובליציסטיים . כבר באותם הימים ידע לנדאואר אל נכון : הנתיב לסוציאליזם אינו מוביל דרך ארגון ההמונים על יסוד תוכניות ערוכות , אלא דרך נסיונות רבי גוונים של הגשמה בקבוצות מוגדרות . כך נולדה סיסמתו במסגרת החברה החדשה ולמענה : "דרך ההיפרדות יש להגיע לחברותא . " דרכו של לנדאואר בשינוי השקפתו הקודמת בדבר העשייה הפוליטית והבהרתה , קשורה במפגש עם ביקורת השפה של פריץ מאותנר ועם המיסטיקה של ימי הביניים . ה"שינוי העצמי " הוא עתה בעיניו לא רק תוצאה אלא גם תנאי מוקדם ל"שינוי המבנה . " כמסקנה מעשית לצירוף הרב פ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית