נורברט אלטנהופר מסורת כמהפכה: יהדותו "ההווה־מתהווה" של גוסטב לנדאואר

מהי משמעות היהדות אצל גוסטב לנדאואר ? השאלה הוצגה לא אחת ונענתה בדרך כלל בהצבעה על המשכיות הפעילות הנבואית והמשיחית היהודית במפעל חייו . הקשר אכן קיים ללא ספק ; ובכל זאת עשויה נוסחת "המורשת היהודית" לערפל מצב ענייני מורכב . היא עשויה לפתות אותנו בנקל לראות ביהדותו של לנדאואר - וליתר דיוק : בעיצוב הבנה עצמית יהודית ייחודית אצלו - צמיחה " אורגנית " של נדוניה מבית , קובעת ומעצבת חיי אדם ; כהשתתפות מתבקשת מעצמה במסורת ערכית . שני נושאים סותרים השקפה זו . הראשון , לפי העדויות שבידינו אץ כל הוכחה לכך , כי לפני 910 ו היתה למסורת היהודית משמעות ממשית בחשיבתו של לנדאואר ובפעילותו הפוליטית . לאמור : פיתוח עמדותיו העיקריות בנושאי הגות היסטורית ותיאוריה חברתית כבר הושלם , כשמסורת היהדות ופרובלמטיקה יהודית אקטואלית החלו להעסיקו באורח יותר אינטנסיבי . והשני , בפניית לנדאואר ליהדות בעשור הרביעי בחייו אין לראות תפנית לעבר היהדות לכשעצמה , אלא עניין של ניכוס מסורות מבורר מכוח ביקורת המסורת , שאת יסודו ומשמעותו יש לברר בנפרד . בשיקולי הדעת שלנו אין לראות יותר מאשר ניסיון ראשון להבהיר את הקשר בין הקונצפצ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית