חיים זליגמן הרוח (Der Geist) במחשבת גוסטב לנדאואר

המושג "רוח" ( Geist ) ממלא במחשבת לנדאואר תפקיד מיוחד . לא נגזים אם נאמר שבכתביו ובהרצאותיו הרבות היתה ה"רוח" לכוח מרכזי . אנו פוגשים בה ככוח עצמאי הדוחף את מהלך החיים , שלעתים קרובות נהפך לדבר ממשי מאוד בחיי אדם וחברה . לדברי לנדאואר , אנו פוגשים בה בהקשרים שונים , למשל הרוח המקשרת , ( Der verbindende Geist ) רוח החברותא , ( Der Gesellschaftsgeist ) רוח הקהילה - ( Der Gemeindegeist ) ויש הקשרים נוספים . לפי תפיסת לנדאואר , הרוח שוכנת בפרט באינדיווידואום . היא כמו מתרכזת בפרט , מתפרצת במצבים מיוחדים ומקבלת תדמית חברתית בדרך ההגשמה בחברותא . רוצה לומר : הרוח הזאת באה לידי ביטוי בעיקר בצורות חברתיות המושתתות על קשרי בני אדם הרוצים להגשים רעיונות חברתיים . לפי תפיסתו כאלה הן פדרציות חברתיות או גילדות אמנים בימי הביניים , למשל - חבורות לא גדולות של בני אדם המקיימות קשר ביניהן . ואילו ארגונים מקיפים כמו המדינה למשל , או זרמים פוליטיים גדולים כמו מפלגות פועלים מקיפות - בעיני לנדאואר : הספ"ד , למשל - או זרמים חברתיים דטרמיניסטים כמרקסיזם , לדוגמה , הם נטולי רוח . כלומר : לדעתו , מול קיומה של ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית