המרקסיזם

בין שני מרכיבי המרקסיזם - המדע והמפלגה הפוליטית , כונן קרל מרקס גשר מלאכותי , ודומה היה כי חדשה גמורה באה אז לעולם , עניין שטרם היה כמוהו : הפוליטיקה המדעית והמפלגה על בסיס מדעי , מפלגה בעלת תוכנית מדעית . ובאמת היה זה עניין חדש בתכלית , ונוסף על כך מודרני ובהתאם לזמן ולרוח התקופה . וכמה החניף לפועלים שדווקא הם מייצגים את המדע , המדע החדיש ביותר ! אכן אם ברצונך לרכוש את ההמונים , קום והחניף להם ; ברצונך לעקור את יכולת המחשבה והמעשה הרציניים , מבקש אתה להפוך את נציגיהם לאבות של נפיחות ריקנית , מפזרי סיסמאות בלתי מובנות לשליש או לרביע - אינך צריך אלא לשכנעם כי הם נציגי מפלגה מדעית ; ואם רצונך למלא כרסם איוולת מרושעת , שלחם אל סמינרי המפלגה . המפלגה המדעית - הן זו היתה אי פעם תביעת הזמנים הכי מתקדמים ! נכון אמנם כי שגעון המדע של המרקסיזם מתאים אך בקושי למדיניות המעשית של המפלגה זולת אנשים כמרקס ואנגלס , ולימים קאוטסקי , שבהם חברו יחד הפרופסור ומושך החוטים . אמנם אין ספק כי רצון אמיתי וערכי ייתכן רק כשאדם יודע את מה שהוא רוצה . אך נוסף לעובדה כי ידיעה כזאת שונה מאוד ממה שקרוי מדע , אין זה ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית